Elginkan Vakfı Burs Duyurusu

İlan Tarihi:14.09.2023 16:12:00
Güncelleme Tarihi:14.09.2023 16:15:00
 
Elginkan Vakfı tarafından Üniversitemize 10 kişilik bursiyer kontenjanı verilmiştir. Burs kontenjanları Tütün Eksperliği Yüksekokulu, Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerine tahsis edilmiştir. Bursa başvuran öğrenciler evraklarını kayıtlı oldukları okulların Öğrenci İşleri Birimine teslim edeceklerdir. 
 

Son Başvuru Tarihi: 13.10.2023 

 

Öğrenci Başvuru Belgesi’nin Ekinde Bulunması Gereken Belgeler

a) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Eski kimlik kartı ya da yeni kimlik kartı fotokopisi)

b) Savcılıktan iyi hal kağıdı,

c) Lisans öğrenimine yeni başlayan bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın ÖSYM Sonuç Belgesi fotokopisi ile gerekirse Üniversiteye girişteki başarı sırasını gösteren Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarından alınacak belge;

d) Lisans öğrenimi ara sınıfındaki bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın tamamladığı son ders yılı veya yarı yıl itibariyle derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını;

e) Lisansüstü öğrenimine yeni kaydolan adaylar için başarı belgesi olarak adayın lisans öğrenimi süresince almış olduğu dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren not belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı fotokopisi ve tezli yükseklisans veya doktora öğrenimine kabul edildiğini gösterir Üniversite belgesi ve ilgili öğretim üyelerinden alınmış tavsiye mektubu.

f) Lisansüstü öğreniminin ileri yıllarındaki adaylar için başarı belgesi olarak lisansüstü öğrenimi süresince almış olduğu dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamalarını gösteren not belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı fotokopisi; varsa yayın listesi ve yayınlardan birer kopya; ve ilgili öğretim üyelerinden alınmış tavsiye mektubu.

g) Vakıf tarafından istenebilecek diğer belgeler.


4498 görüldü.    7 Paylaşıldı
© Copyright MCBÜ Bilgi İşlem Daire Bşk.   ||   Web Sitesi Kullanım Politikası