Kısmi Zamanlı Öğrenci Alımı İlanı

İlan Tarihi:4.10.2019 15:08:00
Güncelleme Tarihi:8.10.2019 14:27:00
 

 

2019-2020 GÜZ VE BAHAR  DÖNEMİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASINA YÖNELİK      İŞ İLANI

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

 • Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde katkı payını yatırmış kayıtlı öğrenci olmak.
 • Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak.
 • Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.
 • Disiplin cezası almamış olmak. (Çalıştırılacak Birimlerce Belgelendirilecektir)
 • Çalıştırılacak iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak.
 • Yetim maaşı ve nafaka hariç asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak.
 • Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile Üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak.  

          Not: Yukarıdaki Başvuru Şartlarını Taşımayan Öğrenci Kesinlikle İşe Alınmaz.  

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Öğrencilerimiz aşağıdaki birim kontenjanlarından sadece birine başvurabilecek, aksi halde başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Yanıltıcı ve eksik doldurulan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Başvuru süresi dışında kesinlikle başvuru alınmayacaktır.
 • İş başvuruları “kismizamanli.cbu.edu.tr” adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.
 • Yönergemizin 8. maddesinin “ d” bendinde yer alan “Fırsat eşitliğinin sağlanması için, her öğrenci eğitim süresinin yarısı kadar kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilir.” ibaresine istinaden çalışma süresini tamamlamış öğrenciler kesinlikle başvuruda bulunamayacaktır.                                                                                                                  

 Başvurusu kabul edilip Asil listede de yayınlanan kişilerin, işe başlaması için gerekli belgeler:

 

1.     2019-2020 eğitim-öğretim dönemine kaydolduğunu belgeleyen yeni tarihli öğrenci belgesi ya da yeni bandrollü Öğrenci Kimlik Kartı Fotokopisi

2.     OKULUN Öğrenci İşleri biriminden Disiplin Cezası Yoktur  belgesi.

3.     Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

4.     Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırmasına Dair İş Sözleşmesi.

5.     Aile Durum Bildirimi.

6.     Aile Yardım Bildirimi.

7.     Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi. 

Başvurular 15.10.2019 mesai bitimi itibari ile son bulacaktır. Bu tarih dışındaki başvurular kesinlikle sistem üzerinden alınmayacaktır.

  

2019-2020 Güz ve Bahar Döneminde birimlerimizde başvuru yapılacak kısmi zamanlı öğrenci listeleri aşağıda belirtilmiştir. Söz konusu başvurular 04.10.2019-15.10.2019 mesai bitimine kadar online yapılabilir.

 

 2019-2020 Güz-Bahar Dönemi Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Alım İlanı

ÇALIŞILACAK BİRİM

İŞİN ADI /
NİTELİĞİ

KONTENJAN
Alınacak Kişi Sayısı

BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURU MERKEZİ

SON BAŞVURU TARİHİ

Ahmetli MYO

Kantin Hizmetleri

 

1

Örgün veya II.Öğretim öğrencisi olmak

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

Akhisar MYO

Özel Kalem- İdari Büro ve Çay hizmetleri

 

1

Örgün Öğretim öğrencisi olmak

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Alaşehir MYO

Kütüphane

1

II. Öğretim öğrencisi olmak

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Basın Protokol ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü

Basın Halkla İlişkiler

1

 

 

Prof.Dr.İlhan VARANK yerleşkesinde okuyan, bilgisayar bilen, gece program etkinliklerine katılabilecek erkek öğrenci olmak.

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

BAUM

Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Elektronik İmza İşlemleri. Teknik Destek

1

Temel işletim sistemi bilgisi olan, WP bigisi ve grafik tasarım konularında bigi sahibi olan,  EBYS/E- imza deneyimi olan, Elektik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi.

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Teknik Servis (Bilgisayar Atölyesi)

Yedek

 

Bilgisayar Mühendisliği programı II. Öğretim ve hazırlık ya da 1. Sınıf öğrencisi olmak. Bilgisayar donanımı hakkında bilgi sahibi olmak. Yaz tatili döneminde de çalışmaya uygun olmak.

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Hafsa Sultan Hastanesi

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

2

Tercihen 3. Sınıf Hemşirelik bölümü öğrencisi olmak

2. Sınıf Hemşirelik öğrencisi ise Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü Mezunu olması

 Manisa’da ikamet ediyor olmak

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Hafsa Sultan Hastanesi

Bilgi İşlem

1

Tercihen Bilgisayar Programcılığı Öğrencisi olmak.

Fakülte, Yüksekokul ya da Meslek Yüksekokullarına bağlı bölümlerde okuyup Bilgisayar Sertifikasına sahip olmak ya da iyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak.

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Hafsa Sultan Hastanesi

İdari Birim

6

Tercihen İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi veya Tıbbi Sekreterlik bölümü öğrencisi olmak.

Fakülte,Yüksekokul ya da Meslek Yüksekokullarına bağlı bölümlerde okuyan öğrenci olmak.

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Hafsa Sultan Hastanesi

Laboratuar

1

Tercihen Biyoloji, Fizik, Kimya veya Laboratuar Teknikleri Bölümü öğrencisi olmak.

Fakülte,Yüksekokul ya da Meslek Yüksekokullarına bağlı bölümlerde okuyan öğrenci olmak.

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Manisa Yöresi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

(Tıp tarihi Müzesi)

Tıp Tarihi Müzesi

4

Örgün veya II. Öğretim Öğrencisi olmak

Tarih, Edebiyat, Sanat Tarihi, Sosyal Hizmetler, Bilgisayar veya Sağlık Bilimleri bölümleri(Tıp dahil)inde birinde okuyor olmak, güzel Türkçe konuşmak, yabancı dil bilmek, bilgisayar elektronik ve dijital cihazlar kullanımı konusunda yetenekli olmak.

 

 

 

 

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Demirci Eğitim Fakültesi

Bilgi İşlem

6

Bilgisayar sertifikası olması / Ders saatlerinin uygun olması

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Demirci Eğitim Fakültesi

İdari Katlar

3

Ders saatlerinin uygun olması

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Demirci Eğitim Fakültesi

Sağlıklı Yaşam Salonu

3

Spor salonunda çalışmış olması / Ders saatlerinin uygun olması

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Demirci MYO

Bilgisayar Labaratuvarı ve Santral

1

Bilgisayar Donanımından anlayan Diksiyonu düzgün,

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

DEFAM

Kimya Örnek Hazırlama

1

Kimya Bölümü Lisans veya Yüksek lisans öğrencisi olmak.

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

DEFAM

Biyolojik Örnek Hazırlama

1

Biyoloji ve Biyomühendislik Bölümlerinde Lisans veya Yüksek lisans öğrencisi olmak.

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

DİL EĞİTİM MERKEZİ

(DİL-MER)

Dil-Mer de ofis görevlisi/ Dil-Mer de ofis işlerinin yürütülmesine yardımcı olmak

1

 Yabancı dil olarak Türkçe nin öğretimi sertifikasına sahip olmak.(II.Öğretim ya da Lisan üstü programına kayıtlı olmak)

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

DİL EĞİTİM MERKEZİ

(DİL-MER)

 

Dil-Mer de ofis görevlisi/Türkçe eğitimi almak isteyen öğrenci ve kişiler ile görüşmek, kurumumuz ile ilgili bilgilendirmek, yabancı dilde hazırlanan dökümanlara yardımcı olmak.

1

İyi derecede yabancı dil bilmesi gerekmektedir.(Tercihen İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. Veya 4. Sınıf öğrencisi olmak)

http://kismizamanli.cbu.edu.tr

15.10.2019

 

Fen Ed. Fakültesi

Çay Ocağı

7

7 kişi II.Öğretim.-2 kişi Örgün öğretim

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Fen Bilimleri.Kimya Labarauvarı

Labratuvar Görevlisi

3

Kimya Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yapıyor olmak

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Gördes MYO

Kütüphane

1

Gördes MYO Öğrencisi olmak

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Kütüphane

1

Şehzadeler Yerleşkesi kampüsünde bulunan Fakultelerde okuyor olmak

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

 

İİBF

Çay Ocağı

1

Lisans Öğrencisi Gündüz Çalışacak

 

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

İİBF

Çay Ocağı

1

Lisans Öğrencisi Gündüz Çalışacak

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

İİBF

Çay Ocağı

1

Lisans Öğrencisi Gündüz Çalışacak

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

İİBF

Çay Ocağı

1

Lisans Öğrencisi Gündüz Çalışacak

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

1

İlahiyat Fakültesi Öğrencisi olmak

 

 

Kırkağaç MYO

Kütüphane

1

Örgün  Öğretim öğrenci olmak.

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Köprübaşı MYO

Bilgisayar Laboratuarı

1

Bilgisayar kurulumu ve formatlama konusunda bilgi sahibi olmak.

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Kula MYO

İdari Destek Hizmetleri

1

Bilgisayar kullanımı için gerekli eğitim ve beceriye sahip olmak.

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Kütüphane Dökümantasyon Daire Başkanlığı

Kütüphane salonunun ve kitap raflarının düzenlenmesi

12

4 kişi-Örgün Öğretim öğrencisi olmak,1,2,3. sınıf  öğrencisi olmak. Muradiye KYK Yurdunda kalıyor olmak.

4 kişi- II.Öğretim 1-2-3. sınıf öğrencisi olmak, Manisa’da  ikamet etmek

4 kişi II.Öğretim 1-2-3. sınıf öğrencisi olmak, gece çalışmasına mani olacak herhangi bir engeli bulunmamak.

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

ManisaTeknik Bilimler MYO

Çay Ocağı , Kurye

1

Şehit Prof.Dr.İlhan Varank Kampüsünde Lisans okuyor olmak.

II. Öğretim  Bayan Öğrenci olması.

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Manisa ve Yöresi Türk Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Uygl.(MEVLEVİHANE)

Manisa Mevlevihane’si Danışma ve Rehberlik Hizmeti

yedek

 

 

Örgün veya II.öğretim öğrencisi olmak

Rehberlik Hizmetini yürütebilmek.

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Mühedislik Fakültesin

A Blok Servis Hizmetleri( Çay ocağı, Büro hizmetleri,Kurye)

1

II. Öğretim Öğrencisi olmak

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Mühendislik Fakültesi

B Blok Servis Hizmetleri( Çay ocağı, Büro hizmetleri,Kurye)

1

II. Öğretim Öğrencisi olmak

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Mühendislik Fakültesi

C Blok Servis Hizmetleri( Çay ocağı, Büro hizmetleri,Kurye)

1

II. Öğretim Öğrencisi olmak

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Mühendislik Fakültesi

Laboratuar Hizmetleri.

3

II. Öğretim Öğrencisi olmak

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Özel Kalem, Sekreterlik ve evrak getir-götür işleri.

 

 

 

1

Bilgisayar kullanmayı bilen II. öğretim Erkek Öğrenci olması.

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Spor Bilimleri Fakültesi

Sağlıklı Yaşam Merkezi Spor Salonu

4

Fitnes Antronörlük belgesi olmak

II.Öğretim veya Örgün Öğretim Spor Bilimleri Öğrencisi olmak

http://kismizamanli.cbu.edu.tr

15.10.2019

 

 

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Salonu

2

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi olmak

http://kismizamanli.cbu.edu.tr

15.10.2019

 

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Bilgisayar Yazılım Donanım

1

II.Öğretim öğrencisi olmak

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

SBF Bilgi İşlem Birimi-

(09:00-12:00 & 13:00-16:00 saatleri arası çalışacak olan)

1

II.Öğretim öğrencisi olmak Bilgisayar, projeksiyon ve donanımları konusunda bilgi sahibi olmak.

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Salihli MYO

Kütüphane

1

Örgün Öğretim Öğrencisi veya

II.Öğretim Öğrencisi olmak

 

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Salihli İİBF

Salihli İİBF

1

Örgün Öğretim Öğrencisi veya

II.Öğretim Öğrencisi olmak

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

Sarıgöl MYO

Sarıgöl MYO

1

Bilgisayar Donanım ve yazılımı öğrencisi olmak

Örgün veya II.Öğretim Öğrencisi

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Saruhanlı MYO

Kütüphane

1

 Kitaplarla ilgili bilgisi bulunmak.

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Soma MYO

Okul Kütüphanesi –Yeraltı Maden Ocağı

2

 Örgün Öğretim

Öğrencisi olmak.Gece çalışacak olmak

II.Öğretim Öğrencisi Olmak

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Sosyal Tesisler

Kantin Görevlisi

3

II.Öğretim Öğrencisi olmak Gündüz Çalışacak

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Sosyal Tesisler

Kantin Görevlisi

2

II.Öğretim Öğrencisi olmak Gündüz Çalışacak

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Sosyal Tesisler

Kreş Beden Eğitimi İngilizce ve Müzik Öğreticisi-CBU Hastane Kreş

3

II.Öğretim Öğrencisi olmak Gündüz Çalışacak

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Sosyal Tesisler

Kreş Beden Eğitimi İngilizce ve Müzik Öğreticisi-Muradiye Kampus Kreş

2

II.Öğretim Öğrencisi olmak Gündüz Çalışacak

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer.Müd.

Evrak dağıtımı-Fotokopi

1

II. Öğretim Öğrencisi olmak veya  günde en az 3 saat çalışabilir olmak.

http://kismizamanli.cbu.edu.tr

15.10.2019

 

 

Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Dekanlığı

Çay Ocağı

1

II. Öğretim Öğrencisi olmak veya  günde en az 3 saat çalışabilir olmak.

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Tıp Fakültesi Dekanlığı

Bilgi İşlem(Bilgisayar Laboratuarı)Fotokopi Hizmetleri

1

1 kişi web güncellemesi konusunda deneyimli,

1 kişi bilgisayar ve projeksiyon donanımı hakkında deneyimli.

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Turgutlu Hasan Ferdi Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Labratuvarı

1

Yazılım Müh.II. Öğretim öğrencisi olmak

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Turgutlu Hasan Ferdi Teknoloji Fakültesi

Kütüphane

1

Yazılım Müh.II. Öğretim öğrencisi olmak

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Turgutlu MYO

Evrak dağıtımı-Fotokopi

1

II. Öğretim Öğrencisi olmak veya  günde en az 3 saat çalışabilir olmak.

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

 

15.10.2019

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

 

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

1

-Microsoft Ofis programlarını aktif kullanabilmek ve iyi derece bilgisayar bilgisine sahip olmak,

-Uluslar arası öğrencilerle iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmak

-II.öğretim Öğrencisi olmak

-(Bilgisayar Müh.-İngiliz Dili ve Ed., Siyaset Bil.ve Uluslar arası İlişkiler, Biyomühendislik veya İşletme bölümü öğrencileri)

 

 

 

15.10.2019

 

UBYO

Bilgisayar Laboratuvarı

1

Bilgisayar Donanımına sahip olmak

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

UBYO

Çay Ocağı

1

 

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Uzaktan Eğitim  Uygulama ve Araştırma Merkezi

Büro Personeli

yedek

-1 Kişi Erkek Öğrenci Örgün Öğretim,Bilgisayar ve ofis programları kullanabilen

-1 Kişi Bayan Öğrenci II.Öğretim,Bilgisayar ve ofis programları kullanabilen

 

 

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

Yabancı diller MYO

Bilgisayar Bakımı ve Donanımı

3

Örgün Öğretim - II.Öğretim öğrencisi olmak Bilgisayar ve Donanımdan anlamak.

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

SKS

Süleyman Demirel Kültür Merkezi

2

1 Kişi II. Öğretim Öğrencisi olmak.

1 Kişi Örgün Öğretim öğrencisi olmak.

 

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

SKS Şehit Prof Dr.İlhan Varank Yerleşkesi Kapalı Spor salonu

Fitness Antrenörü (Bayan)

 

2

 

 

1 Kişi Örgün Öğretim Öğrencisi olmak

1 Kişi II.Öğretim Öğrencisi olmak

Fitness antrenörü Belgesine sahibi olmak .

Tercihen Cankurtaran Belgesine sahip  olmak

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

SKS Şehit Prof Dr.İlhan Varank Yerleşkesi Kapalı Spor salonu

 

Fitness Antrenörü (Erkek)

 

 

3

 

 

1 Kişi Örgün Öğretim Öğrencisi olmak

2 Kişi II.Öğretim Öğrencisi olmak

Fitness antrenörü Belgesine sahibi olmak .

Tercihen Cankurtaran Belgesine sahip  olmak

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

SKS Şehit Prof Dr.İlhan Varank Yerleşkesi Açık Spor Tesisleri-Çim Saha

Çim Saha Görevlisi

1

II.Öğretim Öğrencisi olmak

Tercihen herhangi bir dalda spor lisansına sahip olmak.

 

 

SKS Şehit Prof Dr.İlhan Varank Yerleşkesi Kapalı Spor salonu

Kapalı Yüzme Havuzu

Yüzme Havuzu

(Bayan Cankurtaran)

 

2

Örgün Öğretim 1 kişi(Bayan)

II.Öğretin 1 kişi

Öğreticisi(Bayan)

Cankurtaranlık belgesi sahibi olmak.

Tercihen Fitness Antrönörlük Belgesine sahip olmak.

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

 

15.10.2019

 

SKS Şehit Prof Dr.İlhan Varank Yerleşkesi Kapalı Spor salonu

Kapalı Spor Salonu Görevlisi

2

II.Öğretim öğrencisi

olmak

Tercihen Fitness antrenörü veya Cankurtaran Belgesine sahibi olmak .

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

SKS Şehit Prof Dr.İlhanVarank Yerleşkesi Öğrenci Yemekhanesi

Beslenme Hizmetleri Birimine

Yemekhaneler Servis Elemanı

3

Erkek/Gündüz saat 11:00-14:00 arası çalışacak olmak

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

,

 

15.10.2019

 

SKS Şehit Prof Dr.İlhanVarank Yerleşkesi Personel Yemekhanesi

Beslenme Hizmetleri Birimine

Yemekhaneler Servis Elemanı

1

Erkek/Gündüz saat 11:00-14:00 arası çalışacak olmak

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

SKS Şehit Prof Dr.İlhanVarank Yerleşkesi Spor Tesisleril Yemekhanesi

Beslenme Hizmetleri Birimine

Yemekhaneler Servis Elemanı

1

Erkek/Gündüz saat 11:00-14:00 arası çalışacak olmak

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

Uncu Bozköy Yerleşkesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yemekhanesi

Beslenme Hizmetleri Birimine

Yemekhaneler Servis Elemanı

2

1Erkek 1 Bayan/Gündüz saat 11:00-14:00 arası çalışacak olmak

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

Uncu Bozköy Yerleşkesi Tıp  Fakültesi Yemekhanesi

Beslenme Hizmetleri Birimine

Yemekhaneler Servis Elemanı

1

Erkek/Gündüz saat 11:00-14:00 arası çalışacak olmak

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

Şehzadeler Yerleşkesi Yabancı Diller Fakültesi Yemekhanesi

Beslenme Hizmetleri Birimine

Yemekhaneler Servis Elemanı

1

Erkek/Gündüz saat 11:00-14:00 arası çalışacak olmak

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

Şehzadeler Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesi Yemekhanesi

Beslenme Hizmetleri Birimine

Yemekhaneler Servis Elemanı

1

Erkek/Gündüz saat 11:00-14:00 arası çalışacak olmak

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

MCBU-SKS-İdari ve Soyal İşler Birimi

Evrak Dağıtım-Fotokopi-Bilgisayar Bakımı

1

Bilgisayar Muhendisliği Bölümü II.Öğretim Öğrencisi olmak

http://kismizamanli.cbu.edu.tr/

15.10.2019

 

 

TOPLAM

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4947 görüldü.    0 Paylaşıldı
© Copyright MCBÜ Bilgi İşlem Daire Bşk.   ||   Web Sitesi Kullanım Politikası :