Ukrayna'da Eğitim Gören Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Öğrencilerin Özel Öğrenci Başvuru İşlemleri

İlan Tarihi:8.04.2022 12:23:00
Güncelleme Tarihi:8.04.2022 12:25:00
 

Ukrayna-Rusya  Savaşı Nedeniyle Ukrayna’daki Yükseköğretim Kurumlarında Eğitim Gören Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Öğrencilerin Üniversitemizde Özel Öğrencilik İşlemleri?

Yatay geçiş hakkı elde edememiş ancak Ukrayna’daki bir yükseköğretim kurumunun örgün bir eğitim programında kayıtlı olan öğrenciler, üniversitemizde özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam edebileceklerdir.  Ancak özel öğrencilik kapsamında alınacak derslerin öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversite tarafından kabul edilip edilmeyeceği hususu öğrencinin sorumluluğundadır.

Koşullar:

1)      Özel öğrenci statüsünde eğitim gören öğrenciler, Manisa Celal Bayar Üniversitesi derslere devam, sınav, başarı değerlendirmesi ve disiplin hakkındaki mevzuat hükümlerine tabidir. Alınacak derslerin kazanımları, ölçme ve değerlendirme gibi kaliteye ilişkin hususlardaki titizlik, özel öğrenciler için de aynen sürdürülecektir.

2)      Bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil kayıtlı öğrencileri, özel öğrencilik hakkından yararlanabilecektir.

3)      Özel öğrencinin, bir yarıyılda alabileceği derslerin kredileri toplamı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen bir yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını aşamaz.

4)      Özel öğrenci Manisa Celal Bayar Üniversitesi yetkili kurulları tarafından belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdür.

5)      En fazla iki dönem yararlanılan özel öğrencilik imkanı, Manisa Celal Bayar Üniversitesinden diploma/unvan/statü talep etme hakkı vermez.

6)      Özel öğrencilik statüsünde öğrenim gören öğrencilere, dönem sonunda, aldıkları teorik/uygulamalı derslere ilişkin AKTS kredileri ve sınav sonuçları gibi kazanımları gösteren onaylı bir belge verilir.

7)      Öğrenciler özel öğrencilik imkânından yararlanabilmek için ibraz etmesi gereken ancak olağanüstü şartlar nedeniyle ibraz edilemeyen ve kişinin öğrenciliğini kanıtlayan belgeleri (öğrenci belgesi, transkript belgesi, pasaport, emniyetten alınan giriş-çıkış kayıtları vs.) denetim süreçlerinde hazır bulundurulmak üzere en kısa sürede temin etmekle yükümlüdürler.

8)      Özel öğrenci olmaya hak kazanan öğrenciler eğitimlerine 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında başlayacaklardır.

9)      Öğretim dili yabancı dil olan programlara başvuru yapılabilmesi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen düzeyde yabancı dil bildiğini belgelendirmesi gerekir.

Bu kapsamda 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi ve öncesinde Ukrayna’daki tanınan bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış ve yatay geçiş şartlarını sağlamayan öğrencilerin 11-15 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar; yatay geçiş başvuru yapan ancak yararlanamayan öğrencilerin ise 26-29 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar özel öğrencilik için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi  Fakülte/Meslek Yüksekokulu/Yüksekokullarına başvuru yapması gerekmektedir.

Gerekli belgeler:

1.      Dilekçe

2.      Öğrenci belgesi ile Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği

3.      Transkript belgesi ile Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği

4.      Nüfus cüzdanı/Pasaport/Ehliyet

5.      Emniyetten alınan giriş-çıkış belgesi

Akademik birimlerimiz iletişim numaraları


3835 görüldü.    0 Paylaşıldı
Ek Dosyalar
© Copyright MCBÜ Bilgi İşlem Daire Bşk.   ||   Web Sitesi Kullanım Politikası