MCBÜ Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Logosu Kullanımına Hak Kazanan Üniversiteler Arasında Yer Aldı

İlan Tarihi:21.06.2023 14:35:00
Güncelleme Tarihi:13.07.2023 14:01:00
 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Logosu Lansman Programı, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Prof. Dr. Lutfihak Alpkan ve Faruk Özçelik’in teşrifleri ve Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), TYÇ Yönetim Yapıları ve yükseköğretim kurumlarından 180’i aşkın temsilcinin katılımı ile Ankara’da gerçekleştirildi.
TYÇ logosu almaya hak kazanan kırk yükseköğretim kurumundan biri olan Manisa Celal Bayar Üniversitesi de Ankara’da düzenlenen etkinlikte yer aldı.  Lansman programında Manisa Celal Bayar Üniversitesi TYÇ Logosu plaketi, akreditasyon ve kalite yönetiminden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Gökbunar’a teslim edildi.
Kalite güvencesi ve akreditasyon çalışmaları kapsamında, kırk Türk üniversitesindeki bazı programların öğrenme kazanımları, kalite güvencesini sağladıkları YÖKAK tarafından onaylanarak Yükseköğretim Kuruluna sunuldu. YÖK kararıyla TYÇ Kuruluna gönderilen ilgili üniversitelerin bazı diploma programları TYÇ kurulunun uygun görüşü ile TYÇ veri tabanına işlendi. Bu çerçevede kırk üniversitenin ilgili programları diplomalarında TYÇ logosunu kullanmaya hak kazandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi de bu kapsamda yer alarak logo kullanımına başladı.
TYÇ logosu, Kalite güvencesini sağlamış yükseköğretim programlarında mezunlarının diploma eklerinde, transkript ve mezun belgelerinde yer alacak. Böylece, Türkiye’deki 129 diploma programı mezunlarının, yükseköğretim ve üst ortaöğretim ile staj yeterlilikleri ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin kazanımları karşılıklı olarak tanınacak. AB'de mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin direktif gereği, profesyonellerin sınır ötesi hareketini mümkün kılarak yurt dışında mesleklerini icra etmeleri ya da istihdam olmalarını sağlayacak bu uygulama Lizbon Antlaşması gereğince de akademik yeterliliklerin Avrupa'da ve Avrupa dışında tanınmasına imkân verecek.  


1118 görüldü.    11 Paylaşıldı
_DSC3225s _DSC3226s _DSC3227s
Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü - Telefon: 0236 201 10 70 - Faks: 0236 201 14 53 - E-Posta : basin@cbu.edu.tr - Web: basin.cbu.edu.tr
1118
© Copyright MCBÜ Bilgi İşlem Daire Bşk.   ||   Web Sitesi Kullanım Politikası