MCBÜ, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Destekleme Programları Matematik Yılı Özel Çağrısı Sonucunda Yeni Başarılara İmza Attı

İlan Tarihi:8.12.2022 16:30:00
Güncelleme Tarihi:9.12.2022 10:50:00
 

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Destek Programları Matematik Yılı Özel Çağrı sonuçlarına göre, Türkiye genelinde desteklenen 40 proje arasından Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2 proje ile yürütücü, 1 proje ile de paydaş olarak yer aldı.

TÜBİTAK tarafından açıklanan sonuçlara göre Türkiye’de 10 üniversitenin projesi desteklenerek hayata geçirilirken Manisa Celal Bayar Üniversitesi de kabul gören projeleri ile bir başarıya daha imza attı.

Destek almaya hak kazanan ve yürütücülüğünü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Özüm Bülbül’ün üstlendiği “Teoriden Uygulamaya Yenilikçi ve Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi” başlıklı proje;  öğretmenlerin, matematiği farklı disiplinler aracılığıyla teknolojik yazılımlar ile ilişkilendirip teoriden uygulamaya geçiş süreci hakkında farkındalıklarının sağlanması, matematiği öğretme süreçlerinde yenilikçi yaklaşımları kullanıp doğada matematiğin varlığına vurgu yapabilen, eğlenceli matematiği keşfettiren ve teknoloji okuryazarı bireyler yetiştirebilmeleri hedeflendi. Matematik öğretmenleriyle yürütülecek olan bu projenin sonunda teoriden uygulamaya geçişi etkili bir şekilde sağlayabilen, teknolojiyi matematik derslerine entegre edebilen, araştıran, sorgulayan, ilişkilendirerek somutlaştırabilen bireyleri yetiştirecek donanımlar kazanmaları beklenmekte. Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan projenin paydaş kurumları arasında Bursa Uludağ Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi ile Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, STEM Eğitimcileri Derneği, ENM Digital kurumları da yer almakta.  

Ayrıntılı bilgi için: https://teknomat.cbu.edu.tr/

Destek almaya hak kazanan ve yürütücülüğünü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Nuri Öğüt’ün üstlendiği diğer projede ise “Multidisipliner Yöntemlerle STREAM Temelli Matematik Eğitimi” başlığı ile matematik öğretmenlerine sınıf içi ve dışında kullanabilecekleri, öğretim programlarıyla uyumlu, multidisipliner yöntemlerle geliştirilmiş ve uygulama temelli eğitimler kapsamında matematik öğretiminde görselleştirmenin, somutlaştırmanın, modellemenin, dijitalleştirmenin ve oyunlaştırmanın etkin kullanımı hakkında da eğitimler verilerek etkinlikler sunulacak. Böylece öğretmenlerin pratikte farklı disiplinlerden nasıl faydalanabilecekleri, matematiği bütünden koparmadan ve ayrıştırmadan, bağlam içinde ve çeşitli disiplinlerle besleyerek öğrenciye nasıl aktarabilecekleri hususlarında gelişim göstermeleri hedeflenmekte. Matematik öğretmenleri ile yürütülecek olan bu projenin sonunda bilgi ve tecrübe edinen öğretmenler aracılığıyla matematiksel bilginin toplumla buluşturulması, matematik okuryazarlığının arttırılması ve yaygınlaştırılması, matematiksel bilginin etkileşimli uygulamalarla anlaşılır biçimde öğrencilere kazandırılması, bilimsel olgulara yönelik farkındalıklarının oluşturulması beklenmekte. Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan bu projenin paydaş kurumları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ile Gaziantep, Malatya, Manisa İl Millî Eğitim Müdürlükleri, STEM Eğitimcileri Derneği, ENM Digital ve Lego Education kurumları da yer almakta.

Ayrıntılı bilgi için: https://multimat.cbu.edu.tr/

Destek almaya hak kazanan yürütücülüğünü Eskişehir Teknik Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Naime Demirtaş’ın üstlendiği, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Öğr. Gör. Dilek Karaca ve Öğr. Gör. Mehmet Nuri Öğüt’ün uzman olarak yer aldığı bir diğer proje ise “Yapay Zekâ Destekli Bulanık Mantık Teorisi ile Günlük Hayat Problemlerinin Çözümü” oldu.  Proje ile günlük hayatta tıbbi uygulamalar, farmakoloji, ekonomi, eğitim, mühendislik gibi farklı alanlarda karşılaşılan belirsizlik içeren problemleri ifade etmek ve çözmek için farklı matematiksel modeller üzerinde çalışılmakta. Bu proje ile gençlerin gündelik yaşamda karşılaştığı birçok problemi yapay zekâ destekli bulanık mantık kullanarak çözebileceğini ve bu sayede matematiğin sadece bir dersten ibaret olmayıp hayatın her alanında bulunduğunu fark etmelerine katkı sağlamak, meslek tercihleri ne olursa olsun bir bilim insanı gibi düşünmelerine destek olmak ve en önemlisi matematiği sevmelerini sağlamak amaçlanmakta. Projede lise öğrencileri katılımcı olarak yer alabilecek. Eskişehir Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan bu projenin paydaş kurumları arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve STEM Eğitimcileri Derneği kurumları da yer almakta.

Ayrıntılı bilgi için: https://fuzzylogic.cbu.edu.tr/

Millî Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK arasında imzalanan “Eğitimde İş Birliği Protokolü”ne göre 2022 Yılı Matematik Yılı ilan edilerek bu kapsamda matematik temalı özel çağrıya çıkılmasına karar verildi. Bilim ve Toplum Destekleme Programları Matematik Yılı Özel Çağrısı; matematiksel bilginin toplum ile buluşturulmasını, matematik okuryazarlığının arttırılmasını ve yaygınlaştırılmasını, matematik bilgisinin mümkün olduğunca görselleştirilerek etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını ve katılımcıların bilimsel olguları fark etmelerini sağlayarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama, soyutlama, analiz etme, ilişki kurma, modelleme ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesini amaçlar.

 

 

 


2005 görüldü.    2 Paylaşıldı
MultiMat, TeknoMat Haber Görsel
Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü - Telefon: 0236 201 10 70 - Faks: 0236 201 14 53 - E-Posta : basin@cbu.edu.tr - Web: basin.cbu.edu.tr
2005
© Copyright MCBÜ Bilgi İşlem Daire Bşk.   ||   Web Sitesi Kullanım Politikası