“Manisa’da Mahallelerin Kırsal Alan Sınıflandırılması" TÜBİTAK 1002 Projesi Destek Almaya Hak Kazandı.

İlan Tarihi:16.11.2020 13:39:00
Güncelleme Tarihi:16.11.2020 15:37:00
 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim elemanlarının ürettikleri projeler desteklenmeye devam ediyor. Bu kapsamda "Büyükşehir Belediyelerinde Kırsal Alan Tipolojileri’nin Kademelenmesi: Manisa’da Mahallelerin Kırsal Alan Sınıflandırılması" başlıklı 220K239 no’lu TÜBİTAK 1002 projesi başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.

Hibe desteği almaya hak kazanan projede, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rasim Akpınar, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Murat Koçtürk, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gönüllü Atakan ve Dr. Öğr. Üyesi Mina Furat, Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferhat Arslan ile İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Gerşil görev alacak. 

10 ay sürecek projede, Manisa'daki 1088 mahallede, hem nicel hem de nitel araştırma yöntemiyle elde edilecek verilerle, bu yerleşim yerleri; baskın kırsal alan, orta düzey kırsal alan, entegre kırsal alan ve baskın kentsel bölgeler bazında kademelendirilecek. Proje ile birlikte kırsal kalkınma politikalarının belirlenmesinde ön aşamalardan biri olan mekânsal (kır-kent) ayrımına odaklanılmasıyla önemli bir katkı ortaya konulacağı düşünülmekte. Bu çerçevede, özellikle 6360 sayılı yasayla birlikte kentsel alanlarda kalan kırsal alanların ekonomik, sosyal, siyasal ve idari boyutlarıyla değerlendirilmesi, üzerinde çalışılması büyük önem taşımaktadır.


834 görüldü.    0 Paylaşıldı
1002
Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü - Telefon: 0236 201 10 70 - Faks: 0236 201 14 53 - E-Posta : basin@cbu.edu.tr - Web: basin.cbu.edu.tr
834