Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesinden Dünya Ebeler Günü Etkinliği

İlan Tarihi:6.05.2019 16:17:00
 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından Dünya Ebeler Günü nedeniyle düzenlenen “Ebeler: Kadın Hakları Savunucuları” konulu panel, 6 Mayıs 2019 tarihinde Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Programa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kilimcioğlu, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Arı, Sağlık Bilimleri Fakültesi bölüm başkanları, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. 

Etkinlik, Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Saliha Özpınar ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kilimcioğlu tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başladı.

Ebeler temel sağlık hizmetlerinin bel kemiğidir.

Programın açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Saliha Özpınar, “Tüm dünya sağlık sistemlerinin ortak hedefi topluma etkili, verimli, ulaşılabilir ve kaliteli hizmet sunmaktır. Bir toplumda iyi sağlık sonuçlarına ulaşabilmenin en önemli unsuru ise sağlık insan gücüdür. Sağlıkta insan gücü nicelikli ve nitelikli olduğu takdirde sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi sağlanabilecektir. Doğum öncesi, doğum ve doğum sonu annenin bakımı ve takibinde etkin rol alan ve sağlık bakım hizmetleri içinde önemli yeri olan, sağlık insan güçlerinden biri ebedir.

DSÖ ve UNICEF, ana-çocuk sağlığı ve temel sağlık hizmetlerinin başarı ile yürütülmesinde ‘ebelik mesleğinin güçlendirilmesi’ üzerinde ısrarla durmakta ve 21. yüzyılda herkes için sağlık hedeflerinden, yaşama sağlıklı başlanması hedefinin gerçekleştirilmesinde ebelik mesleğinin önemine dikkat çekmektedir. Ayrıca DSÖ, ebe ve hemşireleri ‘Global Kalkınma Hedefleri 13’te sağlık için vazgeçilmez unsurlar olarak tanımlanmış ve 2020 yılı ebe ve hemşire yılı olarak ilan edilmiştir.

Ebelik mesleğinin organizasyonu ile ilgili olarak büyük önem taşıyan Uluslararası Ebeler Birliği (ICM) 1919 yılında kurulmuş ve birlik tarafından 1922 yılından itibaren her yıl 5 Mayıs’ta Dünya Ebeler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Günün amacı; ebelik hizmetlerinin tanıtımını yapmak, gelişmeleri paylaşmak, mesleğe destek sağlamaktır.

Ebeler, topluma sunduğu sağlık hizmetinin yanı sıra toplumda lider, önder ve rol modeldirler. Bütün bu yönleri ile onların güçlü oldukları ölçüde, toplumun kalkınmasına katkı sağlayacaklarını unutmamak gerekir.

Türkiye’de hizmet sunan yaklaşık 54 bin ebe, sağlıklı ve normal doğumların artırılmasında, riskli gebeliklerin önlenmesinde, gebeliklerin planlanarak gerçekleştirilmesinde en kilit rollerden birini oynamaktadır. Ebeler emzirmenin yaygınlaştırılmasında, doğum öncesi ve sonrası bakımda ve en önemlisi hizmete erişimde güçlük çeken kadınların güvenli annelik hizmetlerine erişiminde çok önemli bir ihtiyacı karşılamaktadırlar. Dünyada en yüksek sezaryen oranlarından birine sahip Türkiye’de normal doğumun özendirilmesinde ebelerin güçlendirilmesi, en etkili müdahalelerden biri olacaktır.

Anne ve yeni doğan ölümleri dünya genelinde büyük bir mücadele alanıdır. Bu iki gösterge yalnızca sağlık göstergesi değil, ülkelerin aynı zamanda sosyo-ekonomik düzeylerini de gösteren önemli iki göstergedir. Dünyada yeterli sağlık hizmetinden yoksun olduğu için her yıl kaybedilen 300 bine yakın anne ile 3 milyon bebeğin ölümü engellenebilir. Ebeler, anne ve yeni doğan ölümlerinin önüne geçmekte, kadını bilgilendirerek güçlendirmede anahtar yol oynamaktadır. Bu nedenle ebelere yapılacak yatırımın hayati önem taşıdığı unutulmamalıdır. Tüm ebelerimizin ve ebe adaylarımızın günü kutlu olsun” diye konuştu.

Kapıyı çaldığınızda size her kapının açıldığı tek meslek grubu ebeliktir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kilimcioğlu ebelerin çok büyük sorumlulukları olduğunu vurgulayarak başladığı konuşmasında, “Hepimizin bildiği gibi özellikle kırsalda ebeler, maalesef doğum yaptıran kadınlar olarak tanımlanıyor. Sizler çok yoğun bir eğitim programında bunun böyle olmadığını görüyorsunuz. Sadece doğum yaptıran kadın değil; doğum öncesi ve sonrasında yaptığınız ev ziyaretlerinde de o evdeki tüm olaylardan haberdarsınız. Kapıyı çaldığınızda size her kapının açıldığı tek meslek grubu ebeliktir. Kapıyı çalıp girilebilen başka bir meslek grubu bilmiyorum, tanımıyorum.

Artık biliyorsunuz ki hemşirelikte öğrencilerimizin yüzde otuzu erkek. Ebelik ise hâlâ yüzde yüz düzeyinde kadınların yaptığı bir meslek. Dolayısıyla toplum sizleri daha kolay bağrına basıyor. Siz yeni mezun olmuş ve yaşınız çok genç iken, onlar sizi ailenin bir kızı gibi kabul ediyor. Onlardan bir parça olduğunuzu sahada çalıştığınızda görüyorsunuz. Hatta bazılarınız gittiğiniz yerlerde o ailelerden evlilikler yapıyor. Bunun dışında o ailelere girdiğinizde sadece bilimsel değil, kültürel olarak da duruşunuzla, saygınızla, kültürünüzle örnek olmanız gerekiyor. Bu yönden büyük bir sorumluluk taşıdığınızın bilincinde olmanızı isterim. Bu duygu ve düşüncelerle Dünya Ebeler Gününüzü kutluyorum. Umarım hayatınız boyunca hiçbir sorunla karşılaşmazsınız. Eşit hizmeti verenlere eşit hakları alma konusunda hiçbir sıkıntı yaşamamanızı temenni ediyorum ve hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri Burak Coşkun ve Hıyam Usta tarafından müzik dinletisi sunuldu.

“Ebeler: Kadın Hakları Savunucuları” konulu panelde; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Çiçeklioğlu “Toplumsal Cinsiyet, Eşitlik ve İnsan Hakları”, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Saliha Özpınar “Kadın Hakları Savunuculuğunda Ebelerin Rolü”, Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyon Başkanı Av. Pınar Kına Candemir ise “Kadın Hakları Savunucuları Olarak Ebelerin Yasal Sorumlulukları” konularında konuştular.

Program; panel konuşmacılarının teşekkür belgelerinin Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kilimcioğlu tarafından, etkinlikte görev alan öğrencilerin teşekkür belgelerinin ise Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Saliha Özpınar tarafından takdim edilmesi ile sona erdi.

  

_DSC3103 _DSC3107 _DSC3111 _DSC3113 _DSC3119 _DSC3122 _DSC3140 _DSC3148 _DSC3163 _DSC3179 _DSC3183 _DSC3195 _DSC3204 _DSC3213 _DSC3215 _DSC3232 _DSC3238 _DSC3241 _DSC3242 _DSC3247 _DSC3277
Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü - Telefon: 0236 201 10 70 - Faks: 0236 201 14 53 - E-Posta : basin@cbu.edu.tr - Web: basin.cbu.edu.tr